Ontwerp – Bouwkundige uitwerking – Omgevingsvergunningen (Bouw & Water) – 3D visualisaties
Freelance revit modelleur nodig?
shadow1

Freelance Revit modelleur / BIM modelleur nodig?

Als freelance Revit/BIM modelleur zijn wij actief voor diverse architectenbureaus voor de uitwerking van modelleerwerkzaamheden in Revit. Wij zijn inzetbaar in verschillende fases van het BIM-project, van het schetsontwerp tot uitvoeringsfase. Wij ontzorgen u door het maken van diverse producten, u kunt hierbij denken aan:

  • Het opzetten van een nieuw project.
  • Het BIM nul-punt bepalen.
  • Het beheren en ordenen van het Revit model.
  • Het bewerken en opstellen van Revit-families.
  • Het uitwisselen van IFC modellen.
  • Het uitwerken en opzetten van tekeningen, zoals plattegronden, gevels, doorsnedes, detailleringen en 3D visualisaties.
  • Het uittrekken van uitrekstaten voortkomend uit het Revit-model.

B. Elstgeest 3D modelleringen heeft ervaring met zowel klein- als grootschalige BIM-projecten in nieuwbouw, renovatie en verbouw. Wij zijn ervaren met het afstemmen van het BIM-model met installateurs, constructeurs en onderaannemers/bouwpartners.

Ervaring met BIM, Nieuwbouw Applied Medical II, Amersfoort;

‘In samenwerking met Heembouw Architecten is het nieuwbouw project Applied Medical II uitgewerkt, 9.000m2 kantoor en 20.000m2 bedrijfshal. Vanaf het Voorlopig Ontwerp tot aan Uitvoeringsfase aan toe is BIM toegepast. Tijdens dit 1,5 jaar durende traject is in een vroeg stadium het PVE van de opdrachtgever voorgelegd aan constructeurs en installateurs waarna zij de eerste modellen hebben aangeleverd. Heembouw Architecten verzorgt hierin het ontwerp en het Bouwkundig BIM model voor aannemer Heembouw, welke verantwoordelijk is voor de ‘Clachsessies’. In deze ‘Clashsessie zijn verschillende aangeleverde 3D modellen (IFC’s) op elkaar afgestemd. Naarmate het project vordert zijn er steeds meer leveranciers aangesloten, die ieder een eigen 3D model aanlevert. Door al deze modellen samen te voegen ontstaat er een prototype van het gebouw wat later 1 op 1 gebouwd kan worden.’

Projecten pagina

Bouw & Advies

Projectbegeleiding en advisering: op de toekomstgericht, duurzaam, energie zuinig en onderhoudsvrij.

3D Modelleringen

Van schetsontwerp tot uitvoeringstekeningen.

Waarom 3D modelleringen

3D modelleren heeft vele voordelen, is populair en gericht op de toekomst.